Wat doet de arbodienst eigenlijk?

De arbodienst is een instelling die invulling geeft aan de arbo wet. Arbo staat voor arbeidsomstandigheden en is een wetgeving die omschrijft welke eisen er worden gesteld aan het werk dat mensen uitvoeren. Zo zorgt de overheid ervoor dat iedereen veilig en gezond zijn werk kan blijven doen. Een belangrijk wet dus! Maar wat doet die arbodienst dan precies? Dat lees je hieronder!

Verzuimbegeleiding

Dit is waar de meeste mensen de arbodienst van kennen. Wanneer zieke medewerkers worden begeleidt is het verplicht om hier een bedrijfsarts bij te betrekken. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter, die binnen 6 weken na het eerste verzuim een probleemanalyse en advies van een bedrijfsarts eist. Die vormt dan de basis voor een plan van aanpak voor re-integratie van de betreffende medewerker.

Risico op verzuim verlagen

Ook is de arbodienst druk met het verlagen van risico’s op verzuim. Wanneer er bij een bedrijf bijvoorbeeld steevast in ruimtes met slechte luchtkwaliteit wordt gewerkt, is de kans groot dat dit invloed gaat hebben op de manier waarop die werknemers zich voelen. Dit vormt dan een risico op verzuim, iets waar de arbodienst wat aan probeert te doen. Een medewerker van een arbodienst kan hiervoor de verplichte RI&E opstellen voor een organisatie, waarin al deze risico’s in kaart worden gebracht en geëvalueerd, zodat er iets aan gedaan kan worden!

Verzuim voorkomen

Voorkomen is natuurlijk veel beter dan genezen. De arbodienst helpt organisaties hier dan ook graag bij. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van vrije toegang tot een bedrijfsarts, het aanstellen van een of meerdere preventiemedewerkers en het preventief medisch onderzoek. Dit zijn allemaal zaken die bijdragen aan ziekteverzuim verlagen nog voordat de medewerker ziek of onwel wordt. Op die manier kunnen zij dus gezond en met vertrouwen hun werk blijven doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *