De Petitie

Deze petitie wordt verzonden naar:
  1. Zorgverzekeraars Nederland
  2. CZ
  3. VGZ
  4. Zilveren Kruis
stop de behandelindex 02

Stop de behandelindex!

Wij
Verzekerden

Constateren
Dat de fysiotherapeutische zorg waar we aanspraak op kunnen maken vanuit de afgesloten zorgpolis (aanvullende verzekering) mogelijk niet toegankelijk is door het instellen van de behandelindex voor fysiotherapeuten. Daarnaast constateren we dat de behandelindex niet leidt tot kwalitatief betere zorg wat de verzekeraar voor ogen zou hebben met het instellen van deze behandelindex (een maximaal aantal behandelingen per indicatie, behandelplafond).

Verzoeken
Wij verzoeken dat de behandelindex komt te vervallen voor fysiotherapiepraktijken omdat de kans erg groot is dat we de zorg die we mogelijk nodig hebben, en waarvoor we ons aanvullend hebben verzekerd, onder druk van deze index (behandel plafond) niet meer krijgen.

Petition by,
Admin